Vysoké dělící protipožární příčky

Řešením pro haly s množstvím dělících příček je využití technologie lehkých dělících příček z pozinkovaných profilů, doplněných opláštěním z trapézových plechů nebo sádrovláknitých desek Fermacell. Příčky snadno dosáhnou požární odolnosti 15 až 120 minut, jsou nehořlavé a lze je navrhnout tak, aby i pro výšky kolem 12 m odolaly veškerým statickým požadavkům, jako jsou zatížení vnitřním tlakem a vodorovná zatížení na stěny.

Základní charakteristiky:

  • variabilita výšek, rozmístění a velikostí otvorů

  • uchycení umožňující dilataci mezi příčkou a nos‐ nou konstrukcí haly

  • snadná a rychlá montáž, suchý proces výstavby

  • konstrukce z tenkostěnných pozinkovaných profilů

  • opláštění trapézovým plechem nebo sádrovlákni‐ tými deskami Fermacell, izolované nebo bez izo‐ lace

  • požární odolnost 15 až 120 minut