Projekční činnost

  • Hmotová studie
  • Architektonická studie
  • Dokumentace pro územní řízení (DUR)
  • Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby (DSP)
  • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • Dokumentace skutečného provedení stavby
  • Dokumentace bouracích prací