Zemní práce

Naše firma vlastní smykový nakladač Locust, který je možno použít pro celou škálu zemních prací. 
Hlavní výhodou smykového nakladače jsou malé rozměry, otáčení ve stísněných prostorech, vysoká variabilita.

  • sejmutí ornice
  • kopání základů
  • inženýrské sítě
  • hloubení rýh a jam
  • přesun zeminy
  • přesun hmot
  • terénní úpravy
  • výkopové práce
  • nakládka zemin